Wednesday, March 30, 2011

BATAS-BATAS PERGAULAN ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ISLAM KINI

Assalamualaikum..

Hari ini tergerak hati nak update blog ini..tentang pergaulan antara lelaki dan wanita..


PENDAHULUAN
Allah s.w.t mencipta manusia lelaki dan perempuan. Ia juga mencipta Syariat untuk mereka. Dalam Syariat Islam ada sesetengah hukum atau peraturan berbeza di antara lelaki dan perempuan dan ada yang tidak berbeza. Dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing kadangkala berlaku pergaulan di antara lelaki dan perempuan, lebih-lebih lagi dalam masyarakat kini. Penulisan ini cuba melihat sejauhmana batas-batas pergaulan yang dilarang dan dibolehkan dalam Syariat Islam.
PENGERTIAN PERGAULAN
Pergaulan dalam bahasa Arab disebutkan ikhtilat berasal daripada kalimah “khalata yakhlutu khaltan” yang bererti bercampur.[1]
             Maksud pergaulan (ikhtilat) dalam perbincangan ini ialah bergaul atau bercampur di antara lelaki dan perempuan ajnabi (yang sah kahwin) di satu tempat yakni berlaku interaksi dalam bentuk pandang-memandang atau perbuatan di antara seseorang dengan lain. Ertinya, ia berlaku antara tiga orang atau lebih. Ia berbeza dengan khalwat yang hanya terdiri dari dua orang sahaja.
HUKUM PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN PEREMPUAN
Hukum asal pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi (harus nikah) adalah haram. Namun demikian, pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang sarih kerana tiada nas sarih mengenai kes ini. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum lain ynag pada asalnya dikhususkan bagi kaum wanita kerana dalam hukum-hukum terbabit terdapat unsur-unsur pergaulan antara lelaki dan perempuan ajnabi. Hukum-hukum yang dimaksudkan ialah; larangan berkhalwat dan musafir tanpa mahram, solat berjemaaah di masjid bagi wanita, hukum jihad bagi wanita-wanita dan hukum solat jumaat bagi wanita.
 1.      Larangan Berkhalwat dan Musafir tanpa mahram
Perempuan dilarang bermusafir bersendirian tanpa mahram dan dilarang berkhalwat dengan lelaki ajnabi (sah kawin dengannya).
Kedua-dua larangan ini didasarkan kepada hadis-hadis berikut:
                 i.            Maksudnya: “Perempuan tidak harus musafir kecuali ada bersamanya mahram dan lelaki tidak harus masuk (dalam rumah) perempuan kecuali ada bersamanya mahram.”[2]
                ii.            Maksudnya: “Lelaki tidak harus berkhalwat dengan perempuan kecuali bersamanya mahram dan tidak harus musafir kecuali bersamanya mahram.”[3]
 Hadis pertama melarang lelaki ajnabi berkhalwat dengan wanita di dalam bilik atau rumah. Hadis kedua pula melarang wanita keluar mengerjakan haji tanpa mahram. Kedua-dua hadis ini telah dijadikan oleh para fuqaha’[4] sebagai dalil pengharaman pergaulan lelaki dan perempuan; kerana kedua-duanya mengandungi unsur pergaulan.
             Walau apapun, satu kesimpulan dapat dibuat iaitu pergaulan perempuan dengan lelaki bukan mahram adalah diharamkan. Namun, pengharaman ini bukanlah didasarkan kepada suatu nas Syarak yang sarih kerana tiada nas Syarak yang dengan jelas menyatakan demikian. Pengharaman ini hanyalah didasarkan kepada pengharaman khalwat yang terdapat dalam hadis pertama di samping larangan bergaul yang boleh difahami dari larangan ke atas wanita mengerjakan haji tanpa mahram. Dengan kata lain, oleh kerana khalwat antara wanita dan lelaki bukan mahram diharamkan maka pergaulan antara wanita dan lelaki bukan mahram juga adalah haram. Begitu juga, oleh kerana perempuan dilarang mengerjakan haji tanpa mahram kerana perbuatan itu mendedahkannya kepada pergaulan dengan lelaki maka semua bentuk pergaulan wanita dengan lelaki bukan mahram adalah haram.
             Begitu juga hukum sebaliknya, iaitu oleh kerana wanita tidak haram berkhalwat dengan lelaki mahram kerana darurat,[5] maka juga tidak haram bergaul dengan lelaki mahram atas alasan darurat. Jelas di sini, hukum boleh dengan tidak boleh wanita bergaul dengan lelaki mahram adakah sinonim dengan hukum boleh dan tidak boleh dia berkhalwat dengan lelaki mahram, begitu juga boleh dan tidak boleh beliau musafir tanpa mahram.
 2.      Hukum Perempuan solat Jemaah di Masjid
Rujukan kedua bagi pengharaman pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabi ialah keizinan bagi wanita melakukan solat jemaah di masjid. Solat jemaah di masjid digalakkan bagi kaum lelaki, tidak bagi kaum wanita. Malah sebaliknya solat wanita di rumahnya adalah lebih afdhal bagi mereka.[6]
 Keizinan bagi wanita solat berjemaah di masjid tidak mutlak. Ia diikat dengan berbagai syarat; keizinan suami atau wali,[7] tidak memakai bau-bauan tidak berhias[8] dan tidak bercampur gaul dengan lelaki semasa solat jemaah di dalam masjid.[9] Syarak menentukan saf bagi wanita dalam solat jemaah mestilah di belakang saf lelaki. Penentuan ini sabit melalui nas hadis seperti yang dinyatakan oleh Abdullah bin `Abbas yang beliau mendirikan solat di sebelah Rasulullah s.a.w dan Aisyah r.a mendirikan solat bersama di belakang mereka. Beliau berdiri di sebelah kanan Rasulullah s.a.w. Mereka menunaikan solat bersama.[10]
             Pensyaratan-pensyaratan yang dikenakan dalam kes wanita solat berjemaah dengan lelaki ini menunjukkan bahawa pergaulan antara lelaki dan wanita adalah haram. Lebih-lebih lagi jika dihalusi persoalan kedudukan saf bagi wanita; di belakang saf lelaki. Ertinya wanita tidak boleh berada dalam satu saf dengan  lelaki. Kalau dalam solat yang suasananya penuh taqwa, jauh dari fitnah pun wanita tidak dibenarkan bergaul dalam satu saf dengan lelaki apatah lagi dalam situasi lain yang jauh lebih tidak taqwa dan lebih terdedah kepada fitnah, sudah  tentu tegahan bergaul dalam keadaan itu lebih ditegah. Kesimpulannya, pengharaman pergaulan lelaki dan perempuan adalah dirujukkan kepada nas yang melarang wanita bergaul dalam satu saf sewaktu melakukan solat jemaah bersama lelaki di samping pensyaratan-pensyaratan lain. Ini bererti kebolehan berlaku pergaulan dengan wanita dan lelakiajnabi adalah bergantung kepada pensyaratan boleh berlakunya solat jemaah wanita bersama lelaki. Dengan kata lain pergaulan wanita dan lelaki ajnabi bukan boleh secara mutlak, tetapi boleh dengan syarat-syarat yang ditentukan.
 3.      Hukum Wanita Turut Serta Dalam Perang Jihad
Rujukan ketiga bagi pergaulan wanita denga lelaki ajnabi ialah hukum wanita turut serta dalam perang jihad. Menurut hukum asal, wanita tidak wajib turut serta dalam perang jihad. Aisyah r.a pernah meminta izin daripada Rasulullah s.a.w untuk turut serta berjihad, tetapi Rasulullah s.a.w menyatakan bahawa jihad bagi wanita adalah mengerjan haji.[11]
             Dalam menghuraikan hadis ini, Ibn al-Battal menyatakan bahawa wanita tidak wajib berjihad di medan perang kerana mereka diwajibkan berhijab dan tidak boleh bergaul dengan lelaki.[12]
             Jelas dilihat bahawa Rasulullah s.a.w tidak mengizinkan Aisyah turut serta dalam perang jihad adalah kerana mereka ditegah bergaul dengan lelaki. Ertinya, kalau dalam keadaan perang jihad mempertahankan Islam, satu keadaan yang sangat kritikal kepada orang Islam dan agama Islam sendiri wanita tidak diizinkan bergaul, maka dalam kes-kes lain yang tidak mendesak adalah lebih tidak dibenarkan.
 4.      Wanita Tidak Wajib Solat Jumaat
Fuqaha’ sepakat mengatakan bahawa wanita tidak wajib menunaikan solat jumaat.[13]Mazhab Hanafi berpendapat sebab wanita tidak wajib solat jumaat ialah kerana wanita sibuk dengan urusan rumah tangga di samping mereka ditegah keluar bersama kaum lelaki dlam keadaan yang boleh membawa fitnah.[14] Alasan ini  membawa erti bahawa hukum pergaulan antara wnaita dan lelaki ajnabi adalah haram.
Di awal perbincangan telah dinyatakan, tiada nas sarih yang secara langsung mengharamkan pergaulan perempuan dengan lelaki ajnabi. Namun demikian, dalam konteks ini kaedah al-Asl fi al-Asyia’ al-Ibahah, tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahawa hukum asal pergaulan perempuan dan lelaki ajnabi adalah harus, kerana nas-nas yang dikemukakan di atas secara tidak langsung telah mengandungi unsur-unsur larangan dari pergaulan antara perempuan dan lelaki ajnabi. Oleh itu, keharusan yang mutlak dalam kes ini sudah tidak ada lagi.


Tuesday, March 22, 2011

Erti Wanita Solehah

APAKAH PENGERTIAN MAKNA WANITA SOLEHAH? BAGAIMANA KELAKUAN SIFATNYA?

Pengertian wanita solehah atau dalam bahasa Arabnya itu ialah مرأة صالحة kalimat مرأة itu ialah “Muanath” daripada المرأ iaitu “insanah” seorang perempaun yang mempunyai faraj asalnya daripada lelaki dijadikan perempuan itu daripada tulang rusuk lelaki yang kiri disebelah bawah.

Dalil yang menunjukkan bahawa Allah menjadikan perempuan itu daripada lelaki FirmanNya:

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء[2]

Ertinya: wahai manusia! Takutilah akan Tuhan yang menjadikan kamu daripada satu diri iaitu Adam u dan Allah menjadikan diri yang satu itu seorang perempuan sebai isteri iaitu Hawa, dan Allah mengurniakan zuriat daripada keduanya itu akan beberapa lelaki dan perempuan yang baik.

Sabda Rasulullah r yang menyaksi bahawa perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk lelaki:
واستوصوا بالنساء خَيراً فإِنهنَّ خُلِقنَ من ضِلَع[3]

Ertinya: Beri pengajaran yang baik kamu dengan segala perempuan itu kerana bahawa mereka dijadikan dari tulang rusuk.

Dan juga disebut dalam Hadis yang lain

خُلِقَتْ حَوَّاءُ مِنْ ضَلْعٍ عَوْجَاءَ

Ertinya: Dijadikan Hawa itu daripada tulang rusuk bengkok.

Maksud Hadis diatas tersebut bahawa tabiat asal wanita itu tidak seperti lelaki dengan sifat tetap pendirian, maka wanita berhajat kepada penasihat yang baik yang boleh membimbing mereka dari perkara yang salah kepada yang betul dan dari kekurangan kepada kesempurnaan.
Kalimat صالحة itu lawanya فاسدة baik dengan makna suatu perkara yang memberi manfaat dan yang munasabah yang patut dengan kita. Boleh dikatakan sesuatu itu jadi baik bagi kita.

Berkata Pengarang “Mukjam Wasit” صالحة itu perempuan yang betul pendirian dan yang menunaikan kewajipannya, maka مرأة صالحة itu perempuan yang baik yakni tetap pendirian yang betul serta menunaikan segala kewajipan syara` keatasnya.

Makna مرأة صالحة pada Syara` ialah perempuan yang mempunyai pendidikan agama dan mentaati kepada suaminya pada segala suruhannya, dan menjaga dirinya, harta suaminya dan amanahnya pada ketika suami tiada di rumah.

Firman Allah Ta`ala pada menyatakan perempuan yang solihat dalam surah An-Nisa:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّه[4]ُ

Ertinya: perempuan solehah itu ialah perempuan yang mentaati suami dan menjaga dengan hak-hak suaminya serta menjaga dirinya daripada sifat keji ketika suaminya tiada.

Monday, March 21, 2011

WANITA SOLEHAH

Wanita dizaman Yunan dan Rom adalah seorang hamba yang di miliki didalam rumah penjaga atau dibawah bapanya, kemudian berpindah milik ke rumah suaminya. Perempuan tersebut tidak boleh memiliki sesuatupun baginya. Perempuan di sisi mereka merupakan makhluk yang unik iaitu pelik atau “gharib” bukan jenis lelaki. Perempuan juga mempunyai alamat dan tabiat lain dari tabiat manusia. Bagi mereka sifat kemanusiaan hanya bagi lelaki sahaja.

Demikian juga pada zaman Jahiliah, apabila seseorang perempuan melahirkan anak perempuan maka dibunuh akan anak perempuan itu melainkan anak lelaki. Begitu juga yang telah berlaku kepada Saidina Umar t yang telah membunuh anak perempuannya.


Apabila datang Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka Islam memberi kemerdekaan terhadap perempuan dan juga kehormatan dan keramatnya kepada mereka. Islam menyamai diantara lelaki dan segala hak-hak dan kewajipan samada maknawiyah atau harta kecuali beberapa perkara yang sedikit yang di perbezakan diantara lelaki dan perempuan pada tabiat daripada kedua-duanya.Perempuan itu saudara yang sama dengan lelaki pada kewajipan tuntutan Syara` Allah, Dia mewajibkan solat, puasa, zakat, haji, jual beli serta bekerja dengan pekerjaan yang munasabah dengan tabiat mereka yang sesuai perkara itu atau keadaan yang memaksa.
Firman Allah Ta`ala:

وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ [1]

Ertinya: Dan janganlah kamu bercita-cita kepada perkara yang melebihi oleh Allah setengah kamu atas setengah kerana bagi lelaki itu ada habuannya daripada apa yang mereka usahakan begitu juga kepada perempuan ada habuan daripada apa yang mereka kerjakan.

Mafhum daripada ayat ini bahawa Islam itu datang untuk menyamai lelaki dan perempuan pada hak-hak dan segala kewajipan melainkan dari beberapa perkara yang Allah melebihi setangah atas setengah.

Manusia itu ada beberapa peringkat, peringkat kanak-kanak . peringkat muda yakni remaja, peringkat berumah tangga dan peringkat tua, demikian juga Tuhan menjadikan asal kejadian manusia didalam rahim ibunya beberapa peringkat, peringkat permulaan dari air mani kemudian peringkat segumpal darah kemudian segumpal daging selepas itu dijadikan tulang belulang dan seteruskan dijadikan bentuk manusia.

Apabila sampai ke peringkat rumah tangga, memilih seorang lelaki untuk menjadikan isterinya akan seorang perempuan yang solehah yakni baik supaya boleh menjaga rumah tangga dan mentaati suaminya serta dapat mendidik anak-anaknya dengan didikan Islam apabila di kurniakan anak nanti, dan paling utama isteri yang solehah itu akan membawa keseronokan kepada suami.